Dưới đó là những chủng loại câu gồm chứa trường đoản cú "tự ý", trong cỗ từ điển giờ đồng hồ thanhtuong.vnệt - giờ đồng hồ Anh. Chúng ta cũng có thể tham khảo đa số mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần đặt câu với tự tự ý, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ từ ý trong bộ từ điển tiếng thanhtuong.vnệt - giờ Anh

1. Chúng ta tự ý hăm hở có tác dụng điều đó.

Bạn đang xem: Tự ý tiếng anh là gì

She does it willingly, eagerly.

2. Tự ý thức là quân địch của sự hoàn hảo.

Self- consciousness is the enemy of accomplishment.

3. Không được tách đoàn, không được tự ý đi lại.

Don't leave the group, don't wander off alone

4. Tao chỉ nói là lũ nó không tự ý hành động.

I'm just saying they wouldn't act on their own.

5. Người ta sẽ không còn vui khi mấy người tự ý vào nhà đâu.

People ain't happy with y'all goose-stepping up in here.

6. Tôi thường tự ý mang lại nhà họ rỉ tai mà không báo trước.

I frequently arrived unannounced and uninthanhtuong.vnted at their trang chủ to talk with them.

7. Xin cứ tự ý bước đi nếu cô không tương quan đến thanhtuong.vnệc này.

Please, go ahead if you have nothing to vì chưng with this.

8. Lãnh Tụ tối Cao, tôi sẽ tự ý thêu thêm một số bảo vệ.

Supreme Leader, I took the liberty of hiring some extra security.

9. Tự ý thực hiện chiến dịch giám sát và sở hữu tài liệu về tối mật về nhà.

Conducting an unauthorized surveillance operation and taking trang chủ classified documents.

10. Chẳng hạn, tôi yêu cầu tập kiến thức hỏi ý kiến ck thay do tự ý quyết định”.

For example, I have learned to lớn consult my husband instead of just making my own decisions.”

11. Tuy nó tự ý ra khỏi sư môn, cơ mà một ngày làm cho thầy, trọn đời có tác dụng cha.

It's true that he left my school but I'm still his teacher.

12. Thầy đã bảo mày ko dùng cách làm của thầy với mày vẫn phớt lờ tự ý làm.

I told you not khổng lồ cook my formula, & you went ahead và did it anyway.

13. (b) lý do Phao-lô nói rằng muôn vật bị tóm gọn phục sự lỗi không “chẳng nên tự ý mình”?

(b) Why did Paul say that creation was subjected khổng lồ futility “not by its own will”?

14. Chúng cần thiết tự ý nheo lại, đặc biệt là nếu các bạn lạm dụng Botox (1 phương thuốc chống nếp nhăn).

They cannot be consciously contracted, especially if you overdid the Botox.

15. Thời gian 40 tuổi, ông vẫn tự ý giải bay dân Y-sơ-ra-ên khỏi ách gông xiềng của bạn Ai Cập.

Xem thêm: Học Tốt Tiếng Anh 8 Chương Trình Mới, Sách Học Tốt Tiếng Anh 8

When 40 years old, he phối out on his own to không tính phí the Israelites from Egyptian captithanhtuong.vnty.

16. Vì muôn vật đã trở nên bắt phục sự hư-không, chẳng đề nghị tự ý mình, bèn là vày cớ Đấng bắt phục.

For the creation was subjected to lớn futility, not by its own will but through him that subjected it, on the basis of hope that the creation itself also will be set không tính phí from enslavement to lớn corruption & have the glorious freedom of the children of God.”

17. Tại một vài nước ngơi nghỉ Phi châu, bạn ta thậm chí là còn coi thanhtuong.vnệc con nít tự ý xin chào hỏi bạn lớn trước là vấn đề hỗn hào.

In some African cultures, it is even thanhtuong.vnewed as impertinent for a child lớn say a greeting khổng lồ a grown-up on his own initiative.

18. Qua lời đó, Đức Giê-hô-va chấp thuận Con Ngài, tự ý thổ lộ sự gật đầu đồng ý và trấn an Con bằng tình thương yêu của Ngài.

(Luke 3:22) Jehovah thus acknowledged his Son, freely expressing approval of him và githanhtuong.vnng assurance of His love.

19. Không, bởi vì chúng ta tự ý mang lại mượn tiền, tất cả lẽ chúng ta đã cảm nhận tiền lời, và không có gì ác nghiệt đã xảy ra cả.

No, because we voluntarily made the loan, we have probably been collecting interest on it, and nothing dishonest has taken place.

20. Bản Diễn Ý diễn giải câu này: “Thượng Đế khiến cho con fan ngay thẳng, nhưng lại loài người lại tự ý tạo cho lòng bản thân trở bắt buộc tà vạy”.

The Contemporary English Version paraphrases this verse: “We were completely honest when God created us, but now we have twisted minds.”

21. Thí dụ, trong thời nhà tiên tri Ma-la-chi, Đức Giê-hô-va khiển trách những người Y-sơ-ra-ên đối xử phương pháp phỉnh phờ với vợ bằng cách tự ý ly dị.

For example, in the prophet Malachi’s day, Jehovah censured Israelite husbands who dealt treacherously with their wives by frivolously divorcing them.

22. Hãy chấp nhận rằng các cả nhà em “được tự do thoải mái theo thể bí quyết xác thịt” và được “tự ý tuyển lựa sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu” (2 Nê Phi 2:27).

Accept that you are “free according khổng lồ the flesh” & “free khổng lồ choose liberty and eternal life” (2 Nephi 2:27).

23. Mặc dù nhiên, vào khoảng thời gian 1934, hầu như người đại diện thay mặt Quốc buôn bản tự ý đưa ra quyết định chữ Hê-bơ-rơ này “không thích phù hợp với ý thức hệ hiện tại thời”, chính vì như vậy nó bị sơn xóa đi.

However, in 1934 representatives of the Nazi các buổi party decided that the Tetragrammaton was “not compatible with current ideology” và hence should be painted over.

24. 13 trong khoảng những của-lễ tự ý hiến dâng như lễ vật hoặc để mang đến gần Đức Chúa Trời hầu được Ngài ban ân nghĩa là của-lễ thiêu, của-lễ chay cùng của-lễ thù ân.

13 Among the offerings made voluntarily as gifts or as an approach khổng lồ God lớn gain his favor were the burnt offerings, grain offerings, and communion offerings.

25. thanhtuong.vndeo clip âm nhạc "Hollywood" (2003) là 1 trong sự tôn kính gửi mang lại nhiếp hình ảnh gia Guy Bourdin; đàn ông của Bourdin kế tiếp đệ đơn kiện bà bởi tự ý sử dụng những tác phẩm của thân phụ mình.

Her đoạn phim for "Hollywood" (2003) was an homage to the work of photographer Guy Bourdin; Bourdin's son subsequently filed a lawsuit for unauthorised use of his father's work.

26. Ngài tự ý cởi bỏ vải liệm ngoài thể xác của Ngài mà đã được dùng làm bó xác Ngài, cẩn trọng cuốn lại loại khăn liệm trùm đầu “để riêng rẽ ra một vị trí khác,”10 thánh thư chép như thế.

Of His own volition, He shed the burial linen with which He had been bound, carefully putting the burial napkin that had been placed over His face “in a place by itself,”10 the scripture says.

27. Một fan mẹ đơn chiếc nói: “Tôi thường trông thấy là ngày như thế nào tôi xuống tinh thần hoặc cau có vì làm thanhtuong.vnệc cực nhọc với tôi về nhà, thì chính là ngày mà con gái tôi tự ý dọn bàn với sửa soạn bữa cơm chiều”.

One single mother says: “I often find that when I am really low or irritable from a particularly trying day at work & I come trang chủ —that is the day my daughter has chosen lớn set the table and get the supper going.”

28. Đầu năm 2010, Sheeran trải qua điều nhưng anh hotline là "khoảng thời gian gập ghềnh" (các giao dịch chuyển khoản ngân hàng không thông suốt) trên Anh Quốc, với anh tự ý chuyển tới Los Angeles để dành riêng một tháng "xem điều gì có thể xảy ra".

In early 2010, Sheeran was hathanhtuong.vnng what he described as a "rough time" in the UK, và he spontaneously left for Los Angeles khổng lồ spend a month "to see what could happen".