*

Bạn đang xem: Từ điển tiếng anh chuyên ngành xây dựng

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật học tập Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation

Xem thêm: Top Phần Mềm Kiểm Tra Phần Cứng Máy Tính Tốt Nhất, Top 8 Ứng Dụng Kiểm Tra Phần Cứng Máy Tính

Từ điển Anh Việt siêng ngành (English Vietnamese Specialization Dictionary)
*
site
*
site /sait/ danh từ bỏ nơi, chỗ, địa điểm a good site for a picnic một nơi đi dạo cắm trại giỏi đất kiến thiết construction site công trường building site khu đất để chứa nhà ngoại hễ từ đặt, để, xác định trí well sited school trường xây sống chỗ tốt chăm ngành kinh tế cảnh địa điểm chỗ, vùng đất (để xây dựng) đặt để địa điểm vị trí vùng khu đất (để xây dựng) xác định địa điểm xây dựng (ở một khu vực nào) chăm ngành kỹ thuật bến bãi đất bến bãi xây dựng công trường xây dựng vị trí địa điểm thiết kế hiện trường khu đất nơi nơi, chỗ, vị trí// công trường tráng vị trí Lĩnh vực: xây dựng kho bãi đất xây dựng vị trí thi công Lĩnh vực: toán và tin địa điểm (lắp đặt) Lĩnh vực: hóa học và vật liệu xứ sở

*

Bài viết liên quan