Nếu chúng ta là nhân viên ở các hair salon thế giới hay đi cắt tóc trên một hiệu quốc tế thì vấn đề học từ vựng giờ anh về tóc là rất bắt buộc thiết.Bạn đã xem: đầu năm tóc tiếng anh là gì

đầu tiên để giao tiếp tốt thì các bạn phải gồm vốn trường đoản cú vựng sâu với phát âm chuẩn. Dịch thuật Tân Á hôm nay đang gửi tới các bạn bài viết “Từ vựng giờ đồng hồ Anh về các kiểu tóc” để chúng ta luyện tập!

A: từ bỏ vựng giờ Anh về các kiểu tóc của nữ


Bạn đang xem: Tết tóc tiếng anh là gì

*

Xem thêm: Top 5 Phần Mềm Add Text Vào Video Đơn Giản, Cách Chèn Text Vào Video Đơn Giản Nhất

Các phong cách tóc cô gái duyên dáng, xinh đẹp

1. Layered hair – /ˈleɪ.ɚ her/: Tóc tỉa nhiều tầng

2. Braid – /breɪd/: Tóc tết đuôi sam

3. Straight hair – /streɪt. Her/: Tóc thẳng

4. Curly – /ˈkɝː.li/: Tóc xoăn

5. Bangs – /bæŋz/: Tóc mái

6. Perm – /pɝːm/: Tóc uốn quăn

7. Pigtails – /ˈpɪɡ.teɪlz/: Tóc buộc 2 bên

8. Bob – /bɑːb/: Tóc ngắn

9. Ponytail – /ˈpoʊ.ni.teɪl/: Tóc đuôi ngựa

10. Shoulder-length – /ˈʃoʊl.dɚˌleŋθ/: Tóc dài ngang vai

11. Braids – /breɪdz/: Tóc tết 2 bên

12. Bun – /bʌn/: Tóc búi

13. Long – wavy – /lɑːŋ.ˈweɪ.vi/: Tóc dài gợn sóng

B: từ vựng giờ Anh về các kiểu tóc với râu của nam


*

Các thứ hạng tóc bằng tiếng Anh

1. Mustache – /ˈmʌs.tæʃ/: Ria mép

2. Flattop – /ˈflæt.tɑːp/: Tóc dựng bên trên đỉnh đầu, hai bên cạo trọc

3. Stubble – /ˈstʌb.əl/: Râu lởm chởm

4. Long hair – /lɑːŋ.her/: Tóc dài

5. Cornrows – /ˈkɔːrn.roʊ/: Kiểu tóc tết truyền thống của người Châu Phi

6. Bald head – /bɑːld.hed/: Hói đầu

7.

Đang xem: đầu năm tóc giờ anh là gì

Spiky – /ˈspaɪ.ki/: Tóc dựng

Crew cut – /kruː. Kʌt/: Tóc cắt gọn

9. Sideburns – /ˈsaɪd.bɝːnz/: Tóc mai dài

10. Beard – /bɪrd/: Râu

11. Shaved head – /ˈʃeɪ.vən:.hed/: Đầu cạo trọc

12. Dreadlocks – /ˈdred.lɑːks/ = Dreads – /dredz/: Tóc tết thành các bím nhỏ

13. Clean-shaven – /kliːn.ˈʃeɪ.vən/: Mặt nhẵn nhụi (sau khi cạo râu)

14. Goatee – /ˈɡoʊ.tiː/: Râu cằm

15. Receding hairline – /rɪˌsiː.dɪŋˈher.laɪn/: Đầu đinh

C: tự vựng giờ Anh siêng ngành tóc: màu sắc tóc

1. Jet black: Màu đen nhánh

2. Blonde: Màu vàng hoe

3. Red: Màu đỏ

4. Sandy: Màu cát

5. Ginger: màu sắc cam khá nâu

6. Pepper-and-salt: color muối tiêu

D: một số câu nói có sử dụng từ vựng

1. I don’t like flattop hairstyle, it looks like leprechaun – Tớ không phù hợp kiểu tóc dựng trên đỉnh đầu và phía 2 bên cạo trọc, nó trông như yêu quái ấy

2. Women with long wavy hair look very attractively – thanh nữ với mái tóc dài đẩy sóng trông khôn cùng quyến rũ

3. He has shaved head, long bear. He looks very different now – Anh ấy trọc đầu, râu dài. Anh ấy giờ trông khôn xiết khác

4. Chinese man in Qing Dynasty has braid hair – phái mạnh Trung Quốc thời công ty Thanh để tóc đuôi sam

5. Girsl used to have braids when they were kids – các thiếu nữ thường hay nhằm tóc tết nhị bím khi họ còn là một trẻ con

Từ khóa: các kiểu tóc bởi tiếng anh , công ty dịch thuật , dịch thuật , từ vựng giờ anh , tự vựng giờ Anh về những kiểu tóc , trường đoản cú vựng giờ anh về hình dạng tóc , từ bỏ vựng giờ đồng hồ anh về hình dạng tóc cho nam , trường đoản cú vựng giờ đồng hồ anh về giao diện tóc cho thiếu phụ , tự vựng giờ đồng hồ anh về tóc