Thông tin bảng tài khoản kế toán vô cùng quan trọng khi nó có chức năng phản ánh chứng trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán. Vậy hệ thống tài khoản kế toán là gì và có những loại thông tin tài khoản kế toán nào? Mời chúng ta theo dõi nội dung bài viết sau phía trên để hiểu cụ thể nhất.

Bạn đang xem: Số hiệu tài khoản là gì

1. Hệ thống tài khoản kế toán là gì?

Hệ thống tài khoản kế toán (Account System) là một tập hợp các tài khoản kế toán được sử dụng trong quá trình ghi chép, phản ánh tình trạng và sự biến động của đối tượng hạch toán kế toán.


*

Danh mục thông tin tài khoản kế toán theo Thông bốn 133 vận dụng cho doanh nghiệp nhỏ dại và vừa


Hiện nay, nước ta sử dụng hạng mục tài khoản kế toán tài chính được ký kết hiệu bằng văn bản số cùng được áp dụng thống độc nhất cho tất cả doanh nghiệp. Kết cấu tài khoản và chân thành và ý nghĩa của nó như sau:

Số đầu tiên trong ký kết hiệu tài khoản: Mang ý nghĩa là loại tài khoản.Hai số đầu tiên đó là nhóm tài khoản. Chẳng hạn, tài khoản TK 15x chỉ tài khoản thuộc nhóm TK “Hàng tồn kho”.Số thứ ba: mang ý nghĩa sâu sắc là tài khoản cấp 1 thuộc nhóm được phản ánh. Chẳng hạn TK 152 mang ý nghĩa sâu sắc là “Nguyên liệu, vật liệu”.Số thứ 4 (nếu có): tài khoản cấp 2 thuộc tài khoản được phản ánh nghỉ ngơi 3 số đầu. Chẳng hạn như TK 1521 “Vật liệu chính”.

2. Danh mục khối hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tứ 200 cho doanh nghiệp mới nhất

Doanh nghiệp vừa và bé dại có thể gạn lọc áp dụng vẻ ngoài Chế độ kế toán doanh nghiệp lớn theo Thông tứ 200 hoặc Thông bốn 133 tuy thế phải thông báo cho ban ngành thuế với phải triển khai từ đầu xuân năm mới tài chính, đồng hóa trong năm. 

Hệ thống tài khoản theo Thông tư 200 Exel được sử dụng rộng thoải mái nhất và vận dụng được cho đa số các doanh nghiệp. Dưới đây là danh mục thông tin tài khoản kế toán theo Thông bốn 200: 

BẢNG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN mang lại DOANH NGHIỆP

SỐ HIỆU TK
Cấp 1Cấp 2TÊN TÀI KHOẢN
234
LOẠI TÀI KHOẢN TÀI SẢN
111Tiền mặt
1111Tiền Việt Nam
1112Ngoại tệ
1113Vàng tiền tệ
112Tiền giữ hộ Ngân hàng
1121Tiền Việt Nam
1122Ngoại tệ
1123Vàng chi phí tệ
113Tiền đang chuyển
1131Tiền Việt Nam
1132Ngoại tệ
121Chứng khoán ghê doanh
1211Cổ phiếu
1212Trái phiếu
1218Chứng khoán và dụng cụ tài chủ yếu khác
128Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn
1281Tiền gửi có kỳ hạn
1282Trái phiếu
1283Cho vay
1288Các khoản đầu tư chi tiêu khác nắm giữ đến ngày đáo hạn
131Phải thu của khách hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ

1331Thuế GTGT được khấu trừ của mặt hàng hóa, dịch vụ
1332Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
136Phải thu nội bộ
1361Vốn sale ở những đơn vị trực thuộc
1362Phải thu nội cỗ về chênh lệch tỷ giá
1363Phải thu nội cỗ về giá cả đi vay mượn đủ điều kiện được vốn hoá
1368Phải thu nội bộ khác
138Phải thu khác
1381Tài sản thiếu chờ xử lý
1385Phải thu về cp hoá
1388Phải thu khác
141Tạm ứng
151Hàng cài đặt đang đi đường
152Nguyên liệu, đồ dùng liệu
153Công cụ, dụng cụ

1531Công cụ, dụng cụ
1532Bao suy bì luân chuyển
1533Đồ dùng cho thuê
1534Thiết bị, phụ tùng nắm thế
154Chi chi phí sản xuất, sale dở dang
155Thành phẩm

1551Thành phẩm nhập kho
1557Thành phẩm không cử động sản
156Hàng hóa
1561Giá mua hàng hóa
1562Chi chi phí thu mua sắm và chọn lựa hóa
1567Hàng hóa không cử động sản
157Hàng gởi đi bán
158Hàng hoá kho bảo thuế
161Chi sự nghiệp
1611Chi sự nghiệp năm trước
1612Chi sự nghiệp năm nay
171Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ
211Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình
2111Nhà cửa, trang bị kiến trúc
2112Máy móc, thiết bị
2113Phương tiện thể vận tải, truyền dẫn
2114Thiết bị, lý lẽ quản lý
2115Cây thọ năm, súc vật làm việc và mang lại sản phẩm
2118TSCĐ khác

212
Tài sản cố định thuê tài chính
2121TSCĐ hữu hình thuê tài chính.
2122TSCĐ vô hình thuê tài chính.
213Tài sản cố định vô hình
2131Quyền thực hiện đất
2132Quyền phát hành
2133Bản quyền, bởi sáng chế
2134Nhãn hiệu, thương hiệu thương mại
2135Chương trình phần mềm
2136Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
2138TSCĐ vô hình dung khác
214Hao mòn gia sản cố định
2141Hao mòn TSCĐ hữu hình
2142Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
2143Hao mòn TSCĐ vô hình
2147Hao mòn bất động sản nhà đất đầu tư
217Bất động sản đầu tư
221Đầu tứ vào công ty con
222Đầu tư vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết
228Đầu tư khác

2281Đầu bốn góp vốn vào đơn vị chức năng khác
2288Đầu tư khác
229Dự chống tổn thất tài sản

2291Dự phòng giảm giá chứng khoán tởm doanh
2292Dự chống tổn thất chi tiêu vào đơn vị chức năng khác
2293Dự phòng đề xuất thu cạnh tranh đòi
2294Dự phòng giảm ngay hàng tồn kho
241Xây dựng cơ bạn dạng dở dang
2411Mua chọn TSCĐ
2412Xây dựng cơ bản
2413Sửa chữa bự TSCĐ
242Chi chi phí trả trước
243Tài sản thuế các khoản thu nhập hoãn lại
244Cầm cố, ráng chấp, ký quỹ, cam kết cược
LOẠI TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
331Phải trả cho những người bán
333Thuế và những khoản cần nộp nhà nước
3331Thuế giá trị ngày càng tăng phải nộp
33311Thuế GTGT đầu ra
33312Thuế GTGT mặt hàng nhập khẩu
3332Thuế tiêu thụ đặc biệt
3333Thuế xuất, nhập khẩu
3334Thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
3335Thuế thu nhập cá nhân cá nhân
3336Thuế tài nguyên
3337Thuế đơn vị đất, tiền thuê đất

3338Thuế bảo đảm an toàn môi trường và những loại thuế khác
33381Thuế đảm bảo an toàn môi trường
33382Các các loại thuế khác
3339Phí, lệ chi phí và những khoản đề xuất nộp khác
334Phải trả bạn lao động
3341Phải trả người công nhân viên

3348
5113Doanh thu cung ứng dịch vụ
5114Doanh thu trợ cấp, trợ giá
5117Doanh thu marketing bất cồn sản đầu tư
5118Doanh thu khác
515Doanh thu chuyển động tài chính
521Các khoản bớt trừ doanh thu
5211Chiết khấu yêu đương mại
5212Hàng chào bán bị trả lại
5213Giảm giá bán hàng bán
LOẠI TÀI KHOẢN đưa ra PHÍ SẢN XUẤT, kinh DOANH
611Mua hàng
6111Mua nguyên liệu, thứ liệu
6112Mua mặt hàng hóa
621Chi tổn phí nguyên liệu, vật tư trực tiếp
622Chi giá tiền nhân công trực tiếp
623Chi phí thực hiện máy thi công
6231Chi giá thành nhân công
6232Chi giá tiền nguyên, thiết bị liệu
6233Chi phí công cụ sản xuất
6234Chi giá tiền khấu hao máy thi công
6237Chi phí thương mại dịch vụ mua ngoài
6238Chi phí bởi tiền khác
627Chi phí cung cấp chung
6271Chi phí nhân viên cấp dưới phân xưởng
6272Chi mức giá nguyên, đồ dùng liệu
6273Chi phí lao lý sản xuất
6274Chi tầm giá khấu hao TSCĐ
6277Chi phí thương mại & dịch vụ mua ngoài
6278Chi phí bằng tiền khác
631Giá thành sản xuất
632Giá vốn mặt hàng bán
635Chi tổn phí tài chính
641Chi phí bán hàng
6411Chi giá thành nhân viên
6412Chi tổn phí nguyên thiết bị liệu, bao bì
6413Chi tầm giá dụng cụ, vật dụng dùng
6414Chi mức giá khấu hao TSCĐ
6415Chi phí tổn bảo hành
6417Chi phí dịch vụ mua ngoài
6418Chi phí bởi tiền khác
642Chi phí thống trị doanh nghiệp
6421Chi phí nhân viên cấp dưới quản lý
6422Chi phí vật tư quản lý
6423Chi phí vật dụng văn phòng
6424Chi mức giá khấu hao TSCĐ
6425Thuế, giá tiền và lệ phí
6426Chi phí dự phòng
6427Chi phí dịch vụ mua ngoài
6428Chi phí bởi tiền khác
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC
711Thu nhập khác
LOẠI TÀI KHOẢN chi PHÍ KHÁC
 811Chi tổn phí khác
821Chi mức giá thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp
8211Chi giá thành thuế TNDN hiện nay hành
8212Chi phí tổn thuế TNDN hoãn lại
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ khiếp DOANH
911Xác định tác dụng kinh doanh

3. Các loại tài khoản kế toán tài chính

Trước khi tìm hiểu chi tiết hệ thống tài khoản kế toán theo Thông bốn 200 cho khách hàng cần hiểu rõ được các loại thông tin tài khoản cơ bản dưới đây. Bảng dưới đó là các loại thông tin tài khoản kế toán quan trọng đặc biệt nhất cơ mà kế toán viên buộc phải nắm.


*

Có 10 loại tài khoản kế toán mà bất kỳ kế toán nào thì cũng cần vắt vững


Danh mục tài khoản và chân thành và ý nghĩa của từng loại tài khoản là kiến thức cơ bản mà ngẫu nhiên ai kế toán tài chính cũng bắt buộc nắm rõ. Sau đây là danh mục các loại tài khoản kế toán, bao gồm:

Tài khoản loại 1: gia tài ngắn hạnTài khoản một số loại 2: gia tài dài hạnTài khoản loại 3: Nợ đề nghị trảTài khoản nhiều loại 4: Vốn chủ sở hữuTài khoản một số loại 5: Doanh thuTài khoản loại 6: chi tiêu sản xuất, gớm doanhTài khoản các loại 7: thu nhập khácTài khoản nhiều loại 8: chi phí khácTài khoản các loại 9: Xác định công dụng kinh doanhTài khoản một số loại 0: tài khoản ngoài bảng

Trong đó:

3.1 Tài khoản kế toán loại 1 và loại 2


*

Nhóm gia sản loại 1 cùng 2 mang ý nghĩa sâu sắc là các tài khoản gia sản của doanh nghiệp.


Trong hệ thống tài khoản kế toán theo Thông bốn 200, những tài khoản kế toán một số loại 1 và một số loại 2 được đọc lần lượt là tài sản thời gian ngắn và dài hạn. Team tài khoản tài sản này phản ánh giá trị của những tài sản mà lại doanh nghiệp sẽ sở hữu, bao hàm tài sản ngắn hạn và gia sản dài hạn.

Tăng ghi Nợ, bớt ghi có là tính chất của thông tin tài khoản loại 1 cùng 2. Tức là, phát sinh giảm ghi bên có và các phát sinh tăng ghi bên Nợ. Số dư đầu kỳ và thời điểm cuối kỳ được ghi ở bên Nợ.

Kết cấu tài khoản loại 1 với 2 được biểu hiện như sau:

NợCó
Số dư đầu kỳ
Tài sản tạo ra TăngTài sản gây ra Giảm
Tổng tạo nên TăngTổng gây ra Giảm
Số dư cuối kỳ

Tuy nhiên, có một số trường hợp, thông tin tài khoản 1 cùng 2 là thông tin tài khoản lưỡng tính. Ví dụ điển hình TK 131, TK 1388 là những thông tin tài khoản lưỡng tính, vừa có số dư mặt nợ bên cạnh đó vừa bao gồm số dư mặt có.

3.2 Tài khoản kế toán loại 3 và loại 4

Trong hệ thống thông tin tài khoản kế toán, những tài khoản loại 3 và một số loại 4 là nhóm thông tin tài khoản nguồn vốn, bọn chúng có công dụng phản ánh nợ yêu cầu trả và nguồn chi phí chủ sở hữu. Tăng ghi Có, giảm ghi Nợ là đặc điểm của thông tin tài khoản loại 3 với 4, số dư thời điểm đầu kỳ và vào cuối kỳ đều ở bên Có. Kết cấu ghi thông tin tài khoản loại 3 cùng 4 được biểu lộ như sau:

NợCó
Số dư đầu kỳ
Số gây ra GiảmTài sản tạo ra Tăng
Tổng phát sinh GiảmTổng phát sinh Tăng
Số dư cuối kỳ

Tuy nhiên, cũng giống tài khoản loại 1 và 2 thì tài khoản 3 và 4 cũng có trường hòa hợp ngoại lệ. Ví dụ Tài khoản 331 và tài khoản 3388 là thông tin tài khoản lưỡng tính nên vừa có số dư mặt nợ với số dư mặt có.

Xem thêm: Phần Mềm Học Tiếng Anh Miễn Phí Trên Laptop Cho Tre Em, Review 9 Phần Mềm Học Tiếng Anh Cho Bé Miễn Phí

3.3 Tài khoản loại 5 và loại 7


*

Tài khoản loại 5 và loại 7 ghi chép, phản ánh lợi nhuận và thu nhập khác của doanh nghiệp


Tài khoản một số loại 5,7 làm phản ánh doanh thu và thu nhập khác của doanh nghiệp.

Tính hóa học của loại tài khoản nảy là tạo ra tăng ghi mặt Có, vạc sinh bớt ghi bên Nợ và không có số dư cuối kỳ.

3.4 Tài khoản kế toán loại 6 và loại 8


*

Tài khoản kế toán loại 6 và loại 8 phản ánh đưa ra phí


Trong hệ thống tài khoản kế toán, tài khoản kế toán loại 6 và loại 8 phản bội ánh giá cả phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp.

Tính hóa học của thông tin tài khoản loại 6 và 8: phát sinh tăng ghi mặt Nợ, phân phát sinh sút ghi bên bao gồm và không tồn tại số dư cuối kỳ.

3.5 Tài khoản kế toán loại 9

Tài khoản một số loại 9 là thông tin tài khoản trung gian được thực hiện để kết chuyển lợi nhuận và ngân sách chi tiêu khi xác định tác dụng kinh doanh vào thời điểm cuối kỳ.

Tính chất của thông tin tài khoản loại 9 là kết chuyển giá cả ghi bên Nợ, kết chuyển lệch giá ghi bên tất cả và cũng không tồn tại số dư cuối kỳ.

3.6 Tài khoản kế toán loại 0


*

Những thông tin tài khoản ngoài bảng được luật pháp là tài khoản loại 0.


Tài khoản các loại 0 được cơ chế là những tài khoản quanh đó bảng áp dụng phương thức ghi đơn. Theo đó, những phát sinh chỉ ghi bên Nợ hoặc bên bao gồm mà thôi.

4. Ý nghĩa của bảng hệ thống tài khoản kế toán?

Bảng thông tin tài khoản kế toán ra đời đem về nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các khai báo quyết toán và quản lý tài chủ yếu doanh nghiệp. Cố gắng thể,

Giúp cung ứng đầy đầy đủ và cụ thể các thông tin số liệu tài sản, nguồn thu chi một cách cụ thể nhất.Tiết kiệm được thời hạn và sức lực lao động khi kiểm kê hoặc xem lại tại một thời điểm một mực nào đó.Biểu thị giá bán trị bằng con số đúng chuẩn rõ ràng và sự chệnh lệnh theo thời gian.

5. Lựa chọn tài khoản kế toán phụ thuộc yếu tố nào?

Việc lựa chọn thông tin tài khoản kế toán một số loại nào cần căn cứ đúng theo cơ chế quy định tại ra quyết định số 48/2006/QĐ-BTC. Báo gồm những yếu tố địa thế căn cứ như sau:

Dựa vào tài sản và mối cung cấp vốn cũng giống như tình hình chuyển động kinh doanh của Doanh nghiệp.Dựa vào nhu cầu làm chủ thông tin của từng doanh nghiệpCăn cứ vào quyết định ban hành của cỗ tài chính đối với mỗi loại hệ thống tài khoản mang đến từng đối tượng người tiêu dùng cụ thể. Ví dụ công ty lớn vừa và bé dại sẽ tất cả một khối hệ thống tài khoản riêng. Tuy nhiên, hệ thống tài khoản kế toán theo Thông tứ 200 có thể sử dụng cho gần như doanh nghiệp gồm quy tế bào lớn nhỏ khác nhau.

Trên đó là các các loại tài khoản kế toán thuộc các đặc thù của từng tài khoản. Hy vọng bài viết từ thanhtuong.vn hữu ích đối với bạn trong các bước học tập để biến đổi một kế toán giỏi, bài bản của mình.