Giải Tin học tập 4 bài bác 1: học tập toán với phần mềm Cùng học tập toán 4

Bài 1 trang 58 SGK Tin học 4

Màn hình mặt thể hiện bài bác học nhận ra phân số:

*

Phân số trong màn hình hiển thị trên là phân số nào?

Lời giải:

- Phân số trong screen trên là 1/5

Bài 2 trang 58 SGK Tin học 4 

Nút lệnh nào bên dưới đây có thể chấp nhận được em luyện tập rút gọn gàng phân số:

*

Lời giải:

*

- Nút lệnh rút gọn phân số là:

*

Bài 3 trang 58 SGK Tin học 4

Luyện tập so sánh số bằng cách nháy chuột lên biểu tượng 

*
 trên màn hình. Mẫu của những bài luyện này như hình bên.

*

Hãy phân tích các số sau theo mẫu trên:

a) 7009546

b) 1324015

c) 4690956

Lời giải:

a) 7009546

7 triệu

9 nghìn

4 trăm

4 chục


Bạn đang xem: Phần mềm cùng học toán 4

6 1-1 vị

b) 1324015

1 triệu

324 nghìn

0 trăm

1 chục

5 solo vị

c) 4690956

4 triệu

690 nghìn

9 trăm

5 chục

6 1-1 vị

Bài thực hành 1 trang 56 SGK Tin học 4

Luyện tập phép phân tách cho số tất cả hai chữ số ko nhẩm bằng phương pháp nháy loài chuột lên hình tượng trong hành lang cửa số chính. Em sẽ rèn luyện theo những bài sau:

Lời giải:

*

Bài thực hành thực tế 2 trang 57 SGK Tin học 4

 Luyện tập phép phân tách cho số gồm hai chữ số tất cả nhẩm bằng cách nháy con chuột lên biểu tượng 

*
 trong hành lang cửa số chính.

Lời giải:

*

Bài thực hành 3 trang 57 SGK Tin học 4

Luyện tập cộng, trừ phân số bằng phương pháp nháy chuột lên biểu tượng

*
trong cửa sổ chính

Lời giải:

*


thiết lập về
Tham khảo các bài học khác
Loạt bài bác Lớp 4 hay tuyệt nhất

Trang Web share tài liệu, giải thuật miễn phí.


Xem thêm: Tải Phần Mềm Làm Video Proshow Producer Full, Tải Proshow Producer 9

gmail.com

Thông tin contact

chế độ bảo mật


*

*

Đặt thắc mắc