Mệnh đề là một câu khẳng định đúng hoặc câu khẳng định sai.Một mệnh đề không vừa đúng, vừa sai.Mệnh đề cất biến là một trong câu xác minh chứa biến chuyển nhận quý giá trong một tập X nào đó mà với mỗi quý giá của đổi thay thuộc X thì ta được một mệnh đề đúng hoặc sai.

Bạn đang xem: Mệnh đề chứa biến là gì

II. Mệnh đề đậy định

Cho mệnh đề P:Mệnh đề “không yêu cầu P” là mệnh đề phủ định của p. Kí hiệu: .Nếu p. đúng thì không đúng và ngược lại nếu phường sai thì đúng.

III. Mệnh đề kéo theo

Cho hai mệnh đề p. Và QMệnh đề “Nếu phường thì Q” được điện thoại tư vấn là mệnh đề kéo theo. Kí hiệu .Mệnh đề kéo theo chỉ sai khi p. đúng với Q sai.Chú ý: p được gọi là đưa thiết và Q gọi là kết luận.

IV. Mệnh đề đảo

Cho hai mệnh đề p. Và Q.Mệnh đề kéo theo khi ấy mệnh đề được call là mệnh đề đảo của mệnh đề .

V. Mệnh đề tương đương

Cho nhì mệnh đề p và QMệnh đề “P nếu còn chỉ nếu Q” được hotline là mệnh đề tương đương. Kí hiệu: .Mệnh đề đúng lúc chỉ lúc P, Q thuộc đúng hoặc thuộc sai.Chú ý: giả dụ mệnh đề là 1 trong những định lý thì ta nói phường là điều kiện cần cùng đủ để sở hữu Q.

VI. Kí hiệu (với mọi) cùng (tồn tại).

Mệnh đề Mệnh đề tủ định của mệnh đề .Mệnh đề lấp định của mệnh đề .

B. Bài tập

I. Bài tập minh họa

Câu 1: trong số câu sau, bao gồm bao nhiêu câu là mệnh đề?

1. Hãy xuất hiện ra.

2. Số trăng tròn chia hết mang lại 8

3. Số 17 là một số trong những nguyên tố.

4. Bạn có thích đùa với mèo không?

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

 

Lời giải: lựa chọn B.

Theo lý thuyết, mệnh đề là khẳng định đúng hoặc sai, không vừa đúng, vừa sai. Bắt buộc 1 với 4 không là mệnh đề. Vậy chỉ bao gồm 2, 3 là mệnh đề.

Câu 2: trong các câu sau, câu nào ko là mệnh đề?

A. Paris tất cả phải hà nội thủ đô nước Lào không?

B. Paris là thủ đô hà nội nước Việt Nam.

C. 2+1=4.

D. Lan năm nay 2 tuổi.

 

Lời giải: lựa chọn A.

Vì đáp án A là câu hỏi không buộc phải câu khẳng định.

Câu 3: phủ định của mệnh đề: “Dơi là một trong loài chim” là

A. Dơi không phải là một trong loài chim.

B. Chim cùng loài với dơi.

C. Dơi là loài tất cả cánh.

D. Dơi lừng khừng hát.

 

Lời giải: chọn A.

Theo tư tưởng ta chọn giải đáp A.

Câu 4: trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A. Giả dụ n là một số nguyên lẻ thì cũng chính là số nguyên lẻ.

B. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật khi và chỉ khi nó thỏa mãn AC=BD.

Xem thêm: Top 7 Phần Mềm Cập Nhật Driver Win 10, Cách Update Driver Win 10 Với 3 Cách

C. Điều kiện đề xuất và đủ nhằm số tự nhiên và thoải mái n phân chia hết mang lại 3 là tổng các chữ số của nó phân chia hết đến 3.

D. Tam giác ABC cân nặng tại A khi chỉ lúc AB=AC.

 

Lời giải: chọn B.

Vì hình chữ nhật cần thêm nhiều đk khác chứ không chỉ có AC=BD.

Câu 5: Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng?

A. là số lẻ.

B. 0>.

C. phân tách hết đến 6.

D. là số nguyên tố.

 

Lời giải: chọn C.

Vì tích của tía số từ bỏ nhiên thường xuyên thì luôn luôn chia hết cho cả 2 cùng 3. Cần chúng chia hết mang lại 6.

II. Bài xích tập từ luyện

Câu 1: mang lại mệnh đề đúng cùng sai. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào sai?

A. B. C. D. Cả A, B, C

Câu 2: A là mệnh đề sai, còn B là mệnh đề đúng. Mệnh đề làm sao đúng.

A. B. C. D.

Câu 3: A là mệnh đề đúng, B là mệnh đề sai, C là mệnh đề đúng. Mệnh đề không đúng là

A. B.

C. D.

Câu 4: Mệnh đề nào tiếp sau đây có mệnh đề che định đúng?

A. B. 

*

C. D.

Câu 5: mang đến mệnh đề chứa phát triển thành <""Pleft( x ight)=x^2-3x+2=0"">. Mệnh đề P(x) đúng vào khi nào?

A. X=0 B. X=1 C. X=-2 D. X=3

Câu 6: gồm bao nhiêu mệnh đề đúng trong số mệnh đề sau:

1. Mãi sau số tự nhiên và thoải mái n thế nào cho chia hết mang lại 2.

2. Với đa số số thực x, luôn dương.

3. Nếu như n là số tự nhiên và thoải mái chia hết mang lại 3 thì chia hết mang đến 9.

4. Trường tồn số tự nhiên và thoải mái n thế nào cho chia hết mang đến 77.

A. 1 B. 3 C. 2 D. 4

Câu 7: search mệnh đề phủ định của mệnh đề .

A. .

B. .

C. .

D. .

Câu 8: phát biểu mệnh đề lấp định của mệnh đề: “Tồn tại một chủng loại thú có ánh nắng mặt trời thân thể nhỏ dại hơn <35^0C>”.

A. đều loài thú có ánh nắng mặt trời thân thể nhỏ hơn <35^0C>.

B. Tồn tại một chủng loại thú có nhiệt độ thân thể bên trên <35^0C>.

C. đầy đủ loài thú có ánh sáng thân thể không nhỏ dại hơn <35^0C>.

D. Những loài thú có nhiệt độ thân thể lớn hơn <35^0C>.

Câu 9: cho các mệnh đề P, Q, R trong số đó R là mệnh đề đúng. Gọi x, y là giá chỉ trị của những mệnh đề P, Q, x, y nhận những giá trị đúng hoặc sai. Có tất cả bao nhiêu cặp giá trị (x,y) sao để cho mệnh đề đúng.