Bạn đang xem: Làm quen với tiếng anh là gì
Xem thêm: Tai Khoan Garena Free Fire: 5Th Anniv, Tai Khoan Garena Vn

*

Cấu trúc be used to..., used to..., get used to... Trong giờ đồng hồ Anh

1. Cấu trúc BE USED khổng lồ trong giờ Anh (Đã quen với)

Cấu trúc Be used to trong giờ đồng hồ Anh - kết cấu To be + V-ing/ Noun Be used to lớn + nhiều danh từ hoặc verb-ing (trong kết cấu này, used là một tính từ với to là 1 trong những giới từ) cấu tạo Be used to lớn trong tiếng Anh - phương pháp dùng You are used to vày something, nghĩa là bạn đã từng có lần làm việc nào đấy rất các lần hoặc đang có tay nghề với câu hỏi đó rồi, vị vậy nó không hề lạ lẫm, mới lạ hay trở ngại gì với các bạn nữa. Cấu tạo Be used to trong giờ Anh - lấy ví dụ Ví dụ: - I am used to lớn getting up early in the morning. (Tôi sẽ quen với việc dậy mau chóng vào buổi sáng). - He didn"t complain about the noise nextdoor. He was used to lớn it. (Anh ta không kêu than về tiếng ồn ào bên nhà hàng xóm nữa. Anh ta vẫn quen với nó rồi). Nghĩa ngược lại của be used to lớn la be NOT used to: không quen với, không quen cùng với Ví dụ: I am not used lớn the new system in the factory yet. (Tôi vẫn không quen với hệ thống mới ở nhà máy).


*

2. Cấu tạo USED lớn trong tiếng Anh (Đã từng, từng)

Cấu trúc Used to + Verb

Cách dùng Used to lớn + verb duy nhất thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra trong vượt khứ và hiện thời không còn nữa. Nó thường chỉ được sử dụng ở quá khứ đơn. - When David was young, he used lớn swim once a day - I used to lớn smoke a lot. A) kiến thức trong quá khứ: You used to vị something, nghĩa là chúng ta đã thao tác đó trong 1 khoảng thời hạn ở thừa khứ, nhưng chúng ta không còn làm việc đó nữa. Ex: - We used khổng lồ live there when I as a child. (Chúng tôi đã từng có lần sống ở kia khi tôi còn là một trong những đứa trẻ.) - I used lớn walk khổng lồ work when I was younger. (Tôi từng hay đi bộ đến doanh nghiệp khi tôi còn trẻ.)

Để khả năng tiếng Anh trở nên trọn vẹn bạn buộc phải tham khảo nội dung bài viết chuyên sâuvềtrọng âm trong giờ đồng hồ Anh:Click here

b) triệu chứng / tâm trạng trong vượt khứ: Used khổng lồ còn miêu tả tình trạng trong thừa khứ nhưng không hề tồn trên nữa được thể hiện bằng những rượu cồn từ biểu thị trạng thái sau: have, believe, know và like. Ex: - I used to lượt thích The Beatles but now I never listen lớn them. (Tôi đã từng thích nhóm The Beatles nhưng bây chừ tôi không thể nghe nhạc của mình nữa.) - He used to have long hair but nowadays this hair is very short. (Anh ta đã có lần để tóc dài nhưng mà dạo này anh ấy nhằm tóc vô cùng ngắn.) Dạng thắc mắc của Used to: Did(n"t) + subject + use lớn Ex: Did he use to work in the office very late at night? (Anh ta tất cả thường hay làm việc trong văn phòng và công sở rất trễ vào đêm hôm không?)

Cấu trúc Used to lớn trong tiếng Anh - Dạng đậy định


Cấu trúc: Subject + didn"t + used to Ví dụ Ex: - We didn"t use to lớn be vegestarians. (Chúng tôi không từng những người ăn chay.) - We didn"t use lớn get up early when we were children. (Chúng tôi không từng dậy sớm khi còn là rất nhiều đứa trẻ.)

Tham khảo: Học ngữ pháp giờ đồng hồ Anh online miễn phí

3. Kết cấu to GET USED to lớn trong tiếng Anh (Dần thân quen với)

Cấu trúc lớn get used to + V-ing/ noun

Cách sử dụng He got used khổng lồ American food : I got used to getting up early in the morning. Tôi đã từ từ quen với việc thức dậy mau chóng vào buổi sớm He is used to swimming every day : Anh ấy vẫn quen với câu hỏi đi tập bơi mỗi ngày.

Cấu trúc lớn get used to lớn trong tiếng Anh - Ví dụ - I didn"t understand the accent when I first moved here but I quickly got used khổng lồ it. ( Lần thứ nhất chuyển mang đến đây, tôi đã thiếu hiểu biết được giọng nói ở vùng này mà lại giờ tôi đã gấp rút quen dần dần với nó) - She has started working nights và is still getting used khổng lồ sleeping during the day. ( Cô ấy ban đầu làm vấn đề vào đêm hôm và dần quen với bài toán ngủ trong cả ngày) - I have always lived in the country but now I"m beginning lớn get used khổng lồ living in the city. ( Tôi luôn sống ở miền quê nhưng giờ đây tôi ban đầu dần thân quen với bài toán sống sinh hoạt thành phố)

BÀI TẬP CẤU TRÚC Be used to, Used khổng lồ V, Get used lớn trong tiếng Anh

BÀI TẬP 1: Sử dụng cấu tạo used to lớn + + a suitable verb để xong các câu bên dưới đây. 1. Diane don"t travel much now. She used khổng lồ travel a lot, but she prefersto stay at trang chủ these days. 2. Liz .... A motorbike,but last year she sold it & bought a car. 3. We came khổng lồ live in London a few years ago. We .... In Leeds. 4. I rarely eat ice-cream now, but I .... It when I was a child. 5. Jim .... My best friend, but we aren"t good friend any longer. 6. It only takes me about 40 minutes khổng lồ get khổng lồ work now that the new roadis open. It .... More than an hour. 7. There .... A khách sạn near the airport, but it closed a long time ago. 8. When you lived in New York, .... Khổng lồ the theatre very often? Đáp án 2. Used to lớn have 3. Used lớn live 4. Used lớn eat 5. Used lớn be 6. Used lớn take 7. Used to be 8. Used to use lớn go

BÀI TẬP 2: Sử dụng cấu trúc "used to", "be used to" or "get used to" để hoàn thành các câu sau 1. European drivers find it difficult to _______________________ (drive) on the left when they visit Britain. 2. See that building there? I _______________________ (go) to lớn school there, but now it"s a factory. 3. I"ve only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vì things round here. 4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings. 5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too. 6. I can"t believe they are going lớn build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare. 7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all! 8. Whenever all my friends went khổng lồ discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it. 9. I _______________________ (drive) as I have had my driving licence almost a year now. When Max went to live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very mở cửa minded person. Đáp án Question 1: get used khổng lồ driving. Question 2: used to go. Question 3: am still not used to. Question 4: used khổng lồ live. Question 5: am used lớn finishing. Question 6: never get used to. Question 7: used lớn smoke. Question 8: never used lớn go. Question 9: am used to lớn driving. Question 10: got used to living. Trên đó là những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất về cấu trúc Be used to, Used khổng lồ V, Get used to lớn trong giờ đồng hồ Anh. Hi vọng bài viết này sẽ bổ ích cho bạn.

Bài viết liên quan