Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.89 MB, 16 trang )

Đang xem: Học xây lâu đài bằng phần mềm sand castle builder

7h401. Giới thiệu phần mềm.2. Màn hình làm việc chính của phần mềm.3. Các công cụ làm việc chính.4. Các thao tác chính với các vật liệu.5. Một số mẫu lâu đài, thành lũy.6. Kết thúc làm việc.Bài 2: Bài 2:7h402. Màn hình làm việc chính của phần mềm.1.Nháy đúp lên biểu tượng để khởi động phần mềm.2. Màn hình khởi động của phần mềm1. Giới thiệu phần mềm (SGK trang 45). Bài 2:7h402. Màn hình làm việc chính của phần mềm.Nháy chuột vào để bắt đầu màn hình chính.Thoát khỏi phần mềm.
Bài 2:7h402. Màn hình làm việc chính của phần mềm.Mặt bằngXô có cát, chọn vật liệu xây dựngXô không có cát: xóa, thoát chương trình Bài 2:7h403. Các công cụ làm việc chínhNháy chuột lên xô có cát, thanh công cụ xuất hiện Các vật liệu xây dựngKhi nháy chuột lên vị trí trống (có màu trắng) thanh công cụ biến mất Bài 2:7
h403. Các công cụ làm việc chínhMỗi vật liệu có 3 kích thước khác nhau Bài 2:7h403. Các công cụ làm việc chính 4 thanh công cụ vật liệu khác nhau Bài 2:7h404. Các thao tác chính với các vật liệu- Đưa vật liệu vào bãi: Dùng chuột kéo thả vật liệu từ thanh công cụ vào bãi.- Di chuyển vật liệu: Khi đã chuyển vật liệu vào bãi thì có thể dịch chuyển chúng bằng cách dùng chuột kéo thả các vật liệu này.Kéo thả các vật liệu vào bãi và duy chuyển trên bãi Mỗi vật liệu có 3 kích thước để lựa chọn Bài 2:7
h404. Các thao tác chính với các vật liệu- Thay đổi vị trí trước, sau (trên, dưới) giữa các vật liệu.Ngôi nhà ở phía trước các mảnh tườngNháy đúp chuột lên ngôi nhàNháy đúp chuột lên mảnh tường đầu tiên Bài 2:7h404. Các thao tác chính với các vật liệu- Xây dựng lại từ đầu: nháy chuột lên xô không có cát sau đó chọn nút Clear.- Sử dụng các vật liệu khác: nháy chuột lên xô cát bên phải.- Xóa một vật liệu: kéo thả vật liệu muốn xóa vào xô không có cát. Bài 2:7h406. Kết thúc làm việc
5. Một số lâu đài thành, thành lũy ( tham khảo SGK trang 50)Nháy chuột vào xô không có cát, sau đó nháy chuột vào dòng chữ Exit. 7h40XÂY LÂU ĐÀI THEO HÌNH MẪU:Yêu cầu: 7h40 7h401.Kết thúc thực hành. 7h402.Thoát khỏi phần mềm. – Xem lại phần mềm bằng cách đọc sách giáo
khoa trang 45.- Mở lại phần mềm để thực hành (nếu có).-Xem trước bài “ Luyện tập nhanh tay tinh mắt với phần mềm The monkey Eyes ” tiết sau chúng ta học phần này.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ7h40

Xem thêm:

*

Cân bằng hóa học trên máy tính bằng phần mềm Việt 2 498 2

*

xay lau dai bang phan mem sand cat builder 7 1 7

*

Tài liệu Xây lâu đài bằng bánh cho nhóc em nhà mình pptx 3 429 0

*

Bài 2: Mở sổ kế toán bằng phần mềm MISA pps 31 723 1

*

Báo cáo khoa học: “xây dựng hệ thống phần mềm trợ giúp thiết kế nút giao thông” ppt 5 409 2

Xem thêm: Unit 2 Lớp 8 Looking Back Unit 2 Lớp 8 Mới, Looking Back Unit 2: Life In The Countryside

*

Hướng dẫn lập dự toán thiết kế công trình xây dựng điện bằng phần mềm chuyên dụng ELuxury 3 703 9

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *