Be /bi/ thì, là, ởHave /hæv/ cóDo /du/ làmSay /seɪ/ nóiGet /gɛt/ lấyMake /meɪk/ làmGo /goʊ/ điSee /si/ thấyKnow /noʊ/ biếtTake /teɪk/ lấyThink /θɪŋk/ nghĩCome /kʌm/ đếnGive /gɪv/ choLook /lʊk/ nhìnUse /juz/ dùngFind /faɪnd/ search thấyWant /wɑnt/ muốnTell /tɛl/ nóiPut /pʊt/ đặtMean /min/ nghĩa làBecome /bɪˈkʌm/ trở thànhLeave /liv/ tránh khỏiWork /wɜrk/ có tác dụng việcNeed /nid/ cầnFeel /fil/ cảm thấySeem /sim/ hình nhưAsk /æsk/ hỏiShow /ʃoʊ/ trình diễnTry /traɪ/ thửCall /kɔl/ gọiKeep /kip/ giữProvide /prəˈvaɪd/ cung cấpHold /hoʊld/ giữTurn /tɜrn/ xoayFollow /ˈfɑloʊ/ theoBegin /bɪˈgɪn/ bắt đầuBring /brɪŋ/ mang lạiLike /laɪk/ nhưGoing /ˈgoʊɪŋ/ điHelp /hɛlp/ giúpStart /stɑrt/ bắt đầuRun /rʌn/chạyWrite /raɪt/ viếtSet /sɛt/ để đểMove /muv/ di chuyểnPlay /pleɪ/ chơiPay /peɪ/ trảHear /hir/ ngheInclude /ɪnˈklud/bao gồmBelieve /bɪˈliv/ tin tưởngAllow /əˈlaʊ/ mang đến phépMeet /mit/ chạm mặt gỡLead /lid/ dẫn dắtLive /lɪv/sốngStand /stænd/ đứngHappen /ˈhæpən/ xảy raCarry /ˈkæri/ mangTalk /tɔk/ nói chuyệnAppear /əˈpɪr/ xuất hiệnProduce /ˈproʊdus/ sản xuấtSit /sɪt/ ngồiOffer /ˈɔfər/ yêu thương cầuConsider /kənˈsɪdər/ cân nặng nhắcExpect /ɪkˈspɛkt/ chờ đợiSuggest /səgˈʤɛst/ đề nghịLet /lɛt/ mang lại phépRead /rid/ đọcRequire /ˌriˈkwaɪər/ yêu cầuContinue /kənˈtɪnju/ tiếp tụcLose /luz/ đại bại cuộcAdd /æd/ thêm vàoChange /ʧeɪnʤ/ cố kỉnh đổiFal /fɔl/ ngãRemain /rɪˈmeɪn/ còn lạiRemember /rɪˈmɛmbər/ nhớ lạiBuy /baɪ/ muaSpeak /spik/ nóiStop /stɑp/ dừng lạiSend /sɛnd/ gửiReceive /rəˈsiv/ nhậnDecide /ˌdɪˈsaɪd/ quyết địnhWin /wɪn/ chiến thắngUnderstand /ˌʌndərˈstænd/ hiểuDescribe /dɪˈskraɪb/ miêu tảDevelop /dɪˈvɛləp/ phạt triểnAgree /əˈgri/ đồng ýOpen /ˈoʊpən/ mởReach /riʧ/ đạt tớiBuild /bɪld/ xây dựngInvolve /ɪnˈvɑlv/ tương quan tớiSpend /spɛnd/ dànhReturn /rɪˈtɜrn/ trở lạiDraw /drɔ/ vẽDie /daɪ/ chếtHope /hoʊp/ hy vọngCreate /kriˈeɪt/ sáng sủa tạoWalk /wɔk/ đi bộSell /weɪt/ đợiWait /weɪt/ đợiCause /kɑz/ khiến ra

Hơn 100 câu tiếp xúc tiếng Anh trong phần đông tình huống 

Tổng đúng theo từ vựng phổ biến tại sảnh bay 

Từ vựng tiếng Anh trong đơn vị hàng 


Bạn đang xem: Động từ thông dụng trong tiếng anh

Bình luận
Related Posts

Xem thêm: Làm Sao Để Biết Pass Wifi Của Mình, Hướng Dẫn Cách Xem Pass Wifi Trên Laptop Chi Tiết

*

Tổng phù hợp từ vựng giờ Anh về chủ thể du lịch


Account payable: sổ ghi tiền đề nghị trả (của công ty)Airline route map: sơ đồ đường bayAirline schedule: định kỳ bayAmazing(a):... Read More


*

Những chủng loại câu vấn đáp xin câu hỏi bằng giờ đồng hồ Anh phổ cập nhất


A. Tự vựng giờ anh trong chất vấn xin việc1. Hire: tuyển2. Work ethic: đạo đức nghề nghiệp3. Asset:... Read More