Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là gì? giải pháp dùng thì động từ này như vậy nào? Làm nắm nào để rõ ràng thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn cùng với thì lúc này hoàn thành? toàn bộ sẽ được giải đáp trong nội dung bài viết dưới đây của Athena

Chào mừng chúng ta đã trở về với siêng đề ngữ pháp sâu xa về thì động từ giờ Anh của Athena. Trong những nội dung bài viết trước họ đã thuộc nhau đi tìm hiểu công thức, phương pháp dùng cùng dấu hiệu nhận ra của các thì lúc này đơn, hiện tại tiếp diễn và bây giờ hoàn thành. Từ bây giờ chúng ta liên tục cùng nhau chinh phục 1 thì cồn từ khác, chính là thì hiện tại tại dứt tiếp diễn. Thì cồn từ này sẽ cạnh tranh hơn 3 thì động từ trước đang học nhưng chúng ta cũng đừng quá băn khoăn lo lắng nhé bởi Athena đã có bí cấp tốc giúp chúng ta ghi ghi nhớ được thì đụng từ này nhanh và dễ hiểu nhất. Họ cùng nhau lời giải thì hiện tại tại hoàn thành tiếp diễn ngay tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành

1.Định nghĩa thì hiện tại ngừng tiếp diễn (Present perfect continuous)

Thì hiện tại tại dứt tiếp diễnlà thì động từ cần sử dụng để diễn tả sự việc đã ban đầu trong vượt khứ, vẫn còn tiếp tục ở hiện tại và hoàn toàn có thể tiếp diễn sống tương lai. Thì đụng từ này thường được sử dụng để nói về sự việc việc đã dứt nhưng công dụng vẫn còn ảnh hưởng đến hiện tại tại.

Công thức: S+ has/have+ been + V-ing

*

2.Cấu trúc thì hiện nay taị xong xuôi tiếp diễn

Dưới trên đây là cấu trúc đầy đầy đủ của thì hiện nay tại hoàn thành tiếp diễn

2.1. Thể khẳng định

Công thức: S + have/has + been + V-ing

Trong đó:

he/she/it + has+ been+v-ingI/you/we/they+ have+ been+ V-ing

Ví dụ

I have been studying Music for 3 years. – Tôi vẫn học âm nhạc được 3 năm.We have been waiting here for 3 hours! – cửa hàng chúng tôi đã chờ tại chỗ này ba tiếng đồng hồ.They have been standing in the rain for one hour. – Họ đang đứng dưới mưa khoảng chừng 1 tiếng đồng hồShe has been drinking too much milk tea lately. – Cô ấy đã xem không ít ti vi.He has been working for this company for 5 years. – Anh ấy đã thao tác làm việc ở doanh nghiệp được 5 nămIt has been raining since last morning – Trời vẫn mưa tính từ lúc sáng qua

2.2. Thể tủ định

Công thức: S + have/ has + not + been + V-ing

Ví dụ:

He hasn’t been studying English since last year. – Anh ấy đã không học tiếng ANh từ năm ngoáiI haven’t been meeting Jim for over two months! –Tôi đã không gặp mặt Jim suốt 2 tháng.

2.3.Công thức thì hiện nay tại ngừng tiếp diễn làm việc thể nghi vấn

Công thức: (WH) + have/ has + S + been + V-ing?

Trả lời:

Yes, I/ we/ you/ they + have Yes, he/ she / it + has.

Hoặc

No, I/ we/ you/ they + haven’tNo, he/ she/ it + hasn’t

Ví dụ:

Has she been waiting here for three hours? Yes, she has (Cô ấy sẽ chờ ở đây 3 tiếng?)Has Jack been doing his housework? No, he hasn’t (Jack đang làm bài bác tập về chưa nhà?)Have you been using my sản phẩm điện thoại phone again? Yes, I have (Bạn vừa lại dùng điện thoại cảm ứng thông minh của tôi đấy à?)

3.Cách thực hiện thì hiện nay tại dứt tiếp diễn

Thì hiện nay tại xong xuôi tiếp diễn sử dụng khi nào? Cùng xem thêm cách cần sử dụng hiện tại kết thúc tiếp diễn và ví dụ cụ thể dưới đây nhé!

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn sử dụng để mô tả hành động bước đầu ở quá khứ , diễn ra liên tục và kéo dài ở hiện tại, nhằm mục tiêu nhấn khỏe mạnh tính liên tụccủa hành vi và thường vấn đáp cho thắc mắc How long ( được bao thọ rồi), since với for

Ví dụ:

-She has been waiting for 2 hours– Cô ấy đang đợi khoảng tầm 2 giờ đồng hồ đồng hồ.

-They have been swimming since last December. – Họ đã đi bơi từ tháng 12 năm ngoái.

-I’ve been typing the draft since 8 a.m – Tôi đã gõ phiên bản thảo từ bỏ 8 giờ sáng

Thì hiện nay tại dứt tiếp diễn dùng để nói về hành động đã xong xuôi trong thừa khứ tuy nhiên công dụng vẫn nhìn thấy được

Ví dụ:

-He has been working hard for 12 hours, so he is very tired now

(Anh ấy đã làm việc 12 tiếng đồng hồ nên hiện thời anh ấy mệt)

-You are fired because you have been making many mistakes.

(Bạn bị sa thải chính vì bạn đã phạm luật nhiều lỗi)

*

4.Dấu hiệu nhận biết thì hiện nay tại dứt tiếp diễn

Dưới đó là những vết hiệu phân biệt của thì bây giờ tiếp diễn dứt và ví dụ như minh họa để chúng ta dễ dàng theo dõi.

Trạng từ

Vị trí cụm từ

Ví dụ

for the whole+ N (N chỉ thời gian)

Thường đứng cuối câu

-They have been singing for the whole day. (Họ sẽ hát một ngày dài rồi)

-I have been working for the whole night

(Tôi đã thao tác đã đêm tối nay rồi.)

-for+ khoảng thời hạn (for months, for years: trong tầm -since+ mốc thời gian: từ lúc (since he arrived, since July,…)

Đầu hoặc cuối câu

She has been going out since 7 pm (Cô ấy đi ra bên ngoài từ 7 tiếng tối.)

My father has been watching TV for 2 hours (Bố tôi vẫn xem TV được 2 tiếng đồng hồ rồi.)

All+ thời hạn (all the morning, all the afternoon,…)

Thường đứng cuối câu

She has been chatting with her friends all the

morning (Cô ấy nói chuyện với các bạn cả buổi sáng.)

5.Phân biệt thìHiện tại trả thànhvà thìHiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì hiện tại hoàn thành

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc

S+ have/has+ V2

S+ have/has+ been + V-ing

Cách dùng

Thì bây giờ hoàn thành mô tả hành cồn đã xảy ra ngừng rồi (tức hành vi trọn vẹn).

Thì hiện nay tại xong tiếp diễn miêu tả hành động vẫn tồn tại đang thường xuyên xảy ra (tức hành động chưa trọn vẹn). Ví dụ:

Thì hiện tại kết thúc nhấn mạnh khỏe vàokết quảcủa hành động (diễn tả ai đã làm gì? đượcbao nhiêu? hay đượcmấy lầntính đến lúc này (trả lời đến câu hỏiHow many?/ How much)

Ví dụ: I have visited không nên Gon 4 times

( Tôi đã từng đi thăm sài gòn 4 lần)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn hay nhấn khỏe khoắn vàotính liên tụccủa hành vi (diễn tảai đó đã làm cái gi ? đượcbao lâutính đến lúc này (trả lời cho câu hỏi How long?)

Ví dụ: I have been working all day ( Tôi đã làm việc cả ngày)

Dấu hiệu thừa nhận biết

Ever, never, just, already, recently, since, for

All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

6.Bài tập thì hiện tại tại xong xuôi tiếp diễn

Bài 1: Chọn giải đáp đúng

He ………………….. Motorbikes for 2 years A. Has been riding B. Has ridden C. Has been ridden D. Have been riding 2. My sister _____ for you since yesterday. A. Has been looked B. Has been looking C. Have been looking D. Looked 3. Why are your hands so dirty? I…………………my xe đạp A. Repaired B. Have been repaired C. Has been repaired D. Have been repairing 4. We……………around Scotland for 8 years A. Travelled B. Have travelled C. Have been travelling D. Has been travelling 5. Sandy……………….dinner 4 times this week A. Has cooked B. Has been cooking C. Have been cooking D. CookedI ……………… lớn learn English for years but I have not succeeded yet. A. Have been trying B. Have tried C. Tried D. A & B 7. I ……………… to new york three times this year. A. Have been being B. Have been C. Was D. Has been 8. My brother ……………… several plays. He has just finished his second tragedy. A. Have written B. Have been writing C. Has written D. Has been writing 9. I love this film. I………………it four or five times already. A. Have been seeing B. Have seen C. Has seen D. Had seen 10. How long you ………………English? For 5 years A. Have you studied B. Have been studying C. Studied D. Vị you study

Bài 2: Chọn giải đáp đúng A hoặc B

1.Which of the two sentences below is the better or more likely?

A.I’ve worked in the garden all day & now I’m tired.

B.I’ve been working in the garden all day và now I’m tired.

2.

A.What have you done? You’re all wet.

B.What have you been doing? You’re all wet.

3.

A.Ifinished my homework. Now I’m going lớn watch TV.

B.I’ve been finishing my homework. Now I’m going to watch TV.

4.

Xem thêm: Top 12 Từ Điển Tiếng Anh Trực Tuyến, Từ Điển Anh Việt Anh Tra Từ

A.What have you done with my keys? - I haven’t seen your keys.

B.What have you been doing with my keys? - I haven’t seen your keys.

5.

A.She’s worked in the garden all morning and she’s still not finished.

B.She’s been working in the garden all morning and she’s still not finished.

6.

A.Why are you sweating? - I’ve cut the grass.

B.Why are you sweating? - I’ve been cutting the grass.

7.

A.How many biscuits have you eaten?

B.How many biscuits have you been eating?

7.

A.How long have you known her?

B.How long have you been knowing her?

8.

A.I’ve had this computer for over 10 years.

B.I’ve been having this computer for over 10 years.

9.

A.I’ve had piano lessons for over 10 years và I’m still not very good.

B.I’ve been having piano lessons for over 10 years and I’m still not very good.

Đáp án:

Bài 1

1. A

2. B

3. D

4. C

5. A

6. A

7. B

8. C

9. B

10. B

Bài 2:

1. B

2. B

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. A

10. B

Nắm rõ cách thực hiện và cấu trúc của thì hiện tại tại kết thúc tiếp diễn là chúng ta đã vắt chắc 1 chủ đề ngữ pháp cơ bản của giờ Anh rồi đó. Các bạn hãy cố gắng ghi nhớ cách sử dụng từng thì động từ bằng cách làm nhiều bài tập liên quan nhé. Chúc các bạn học tập tốt.