Âm Hán Việt: ngãTổng nét: 7Bộ: qua 戈 (+3 nét)Lục thư: tượng hìnhNét bút: ノ一丨一フノ丶Thương Hiệt: HQI (竹手戈)Unicode: U+6211Độ phổ cập trong Hán ngữ cổ: hết sức caoĐộ phổ cập trong giờ đồng hồ Trung hiện nay đại: hết sức cao
Âm Pinyin: wǒ ㄨㄛˇÂm Nôm: ngãÂm Nhật (onyomi): ガ (ga)Âm Nhật (kunyomi): われ (ware), わ (wa), わ.が- (wa.ga-), わが- (waga-)Âm Hàn: 아Âm Quảng Đông: ngo5

• Biệt Phạm Đôn Nhân lang trung - 別范敦仁郎中 (Cao Bá Quát)• Đăng Hoàng tô Lăng Hiêu đài tống tộc đệ Lật Dương uý Tế sung phiếm chu phó Hoa Âm - 登黃山凌歊臺送族弟溧陽尉濟充泛舟赴華陰 (Lý Bạch)• Đề “Quần ngư triều lý” thiết bị - 題群魚朝鯉圖 (Chu Đường Anh)• Khiển bi hoài kỳ 1 - 遣悲懷其一 (Nguyên Chẩn)• Kích nhưỡng ca - 擊壤歌 (Khuyết danh Trung Quốc)• Quách tiên sinh - 郭先生 (Hồ Chí Minh)• Tần trung ngâm kỳ 01 - Nghị hôn - 秦中吟其一-議婚 (Bạch Cư Dị)• Tích hoa cỗ Tương Châu Tàng Xuân viên chủ nhân nguyên vận kỳ 3 - 惜花步藏湘州春園主人元韻其三 (Lỗ Tấn)• trằn khoa viên lai thám - 陳科員來探 (Hồ Chí Minh)• Vị Dương 2 - 渭陽 2 (Khổng Tử)
1. (Đại) Ta, tôi, tao (đại từ bỏ ngôi thiết bị nhất).2. (Danh) phiên bản thân. ◎Như: “vô ngã” 無我 đừng chấp bản thân. ◇Luận Ngữ 論語: “Tử hay tứ: vô ý, vô tất, vô cố, vô ngã” 子絕四: 毋意, 毋必, 毋固, 毋我 (Tử Hãn 子罕) Khổng Tử vứt hẳn tứ tật này: "vô ý" là xét vấn đề thì không lấy ý riêng rẽ (hoặc tứ dục) của mình vào nhưng mà cứ theo lẽ phải; "vô tất" tức không quyết rằng điều ấy tất đúng, việc đó tất làm cho được; "vô cố" tức không thay chấp, "vô ngã" tức quên mình đi, không để cho cái ta có tác dụng mờ (hoặc không ích kỉ mà phải chí công vô tư).3. (Tính) Của ta, của mình (tỏ ý thân mật). ◎Như: “ngã huynh” 我兄 anh tôi, “ngã đệ” 我弟 em ta.

Bạn đang xem: Chữ tôi trong tiếng trung


① Ta (tiếng tự xưng mình).② bản thân tự gọi tôi cũng gọi là ngã.③ Của ta, tiếng nói cho thân thêm, như bổ huynh 我兄, anh của ta, ngã đệ 我弟 em của ta, v.v.④ Ý riêng rẽ ta, như vô bửa 無我 chớ cứ ý riêng biệt ta, chũm chấp ý kiến của mình gọi là vấp ngã chấp 我執.

Xem thêm: Sửa Lỗi Sai Trong Câu Tiếng Anh Giúp Đạt Điểm Cao Trong Thi Thpt


① Tôi, ta, tao, tớ, mình (đại từ nhân xưng số ít, ngôi sản phẩm nhất, chỉ người): 給我一杯水 cho tôi một ly nước; 忘我精神 tinh thần quên mình; ② Của ta (tỏ ý thân mật): 我兄 Anh ta; 我弟 Em ta; 竊比於我老彭 Ta trộm ví bản thân với ông Lão Bành công ty ta (Luận ngữ); 惟我大越之國,實爲 文獻之邦 Nước Đại Việt ta thật là một nước gồm văn hiến (Bình Ngô đại cáo); ③ bọn chúng ta, nước ta, phe ta, mặt ta: 十年春,齊師伐我 mùa xuân năm thiết bị mười, quân Tề tấn công vn (Tả truyện); ④ (văn) Tự cho mình là đúng: 毌固,毌我 Đừng câu nệ cố kỉnh chấp, chớ tự cho mình là đúng (Luận ngữ: Tử hãn).
Tôi. Ta. Giờ đồng hồ tự xưng. Hát nói của Dương Khuê gồm câu: » ngã lãng du thời, quân thượng thiếu « ( lúc cơ mà ta rong nghịch phóng bí thì nàng hãy còn nhỏ tuổi ).
chủ bổ 主我 • duy ngã 唯我 • duy ngã độc tôn 唯我獨尊 • duy vấp ngã luận 唯我論 • bửa bối 我輩 • bổ quốc 我國 • nhĩ ngu vấp ngã trá 爾虞我詐 • phi vấp ngã 非我 • quyển thư tại té 捲舒在我 • ta té 嗟我 • vị té 爲我 • vô bổ 無我