Câu tường thuật trong giờ Anh là gì với cách áp dụng câu tường thuật trong trường hợp nào? Là thắc mắc được nhiều người quan trung tâm đến. Vậy để tìm hiểu câu tường thuật là gì với cách thực hiện của nó hãy cùng thanhtuong.vn mày mò qua nội dung bài viết “Câu trần thuật trong giờ Anh”.

Bạn đang xem: Câu trần thuật tiếng anh

Định nghĩa câu tường thuật trong giờ Anh ?

Bạn hoàn toàn có thể hiểu câu tường thuật là câu thuật lại khẩu ca trực tiếp. Được chia làm hai loại:

Lời nói thẳng (Direct speech): là nói đúng chuẩn điều ai đó biểu đạt (còn điện thoại tư vấn là trích dẫn). Lời của fan nói sẽ được đặt trong dấu ngoặc kép. Ex: She said: ”The exam is difficult”.Lời nói gián tiếp – câu tường thuật (Indirect speech): Là thuật lại lời nói của một người khác bên dưới dạng gián tiếp, không dùng dấu ngoặc kép. Ex: Hoa said: ”I want to lớn go home” => Hoa said she wanted khổng lồ go home. (indirect speech)

Cấu trúc của các loại câu tường thuật hay gặp

1. Câu tường thuật sinh sống dạng câu kể
S + say(s)/said + (that) + S + V

Lưu ý:

says/say khổng lồ + O => tells/tell + Osaid khổng lồ + O => told + O

Ex: He said to lớn me ”I haven’t finished my work” => He told me he hadn’t finished his work.

2. Câu tường thuật sống dạng câu hỏi

a) Yes/No questions:

S+asked/wanted khổng lồ know/wondered+if/wether+S+V

Ex: ”Are you angry?”he asked => He asked if/whether I was angry.b) Wh – questions:

S + asked(+O)/wanted khổng lồ know/wondered + Wh-words + S + V.
Lưu ý:says/say khổng lồ + O => asks/ask + Osaid lớn + O => asked + O.

Ex: ”What are you talking about?” said the teacher. -> The teacher asked us what we were talking about.

3. Câu tường thuật làm việc dạng câu mệnh lệnh

a) Khẳng định: S + told + O + to-infinitive.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Giáo Xứ Tiếng Anh Là Gì, Giáo Xứ Trong Tiếng Tiếng Anh

Ex: ”Please wait for me here, Mary. Tom said -> Tom told Mary to wait for him there.b) Phủ định: S + told + O + not to-infinitive.Ex: ”Don’t talk in class”,the teacher said khổng lồ us. –>The teacher told us not to talk in class.

*

Bảng đưa từ câu trực tiếp quý phái câu tường thuật

Để biểu đạt lời nói được thuật lại trong vượt khứ, đôi khi rất có thể không đúng ở hiện tại. Vì chưng vậy mà bọn họ cần chuyển động từ về thì quá khứ. Vày vậy, vào câu tường thuật, việc này được điện thoại tư vấn là “lùi thì” động từ vào câu trực tiếp về quá khứ.Ví dụ: She said: “I have seen that girl” => She said she had seen that girl.Dưới đây là bảng chuyển câu trực tiếp lịch sự câu tường thuật:

a) biến hóa thì của đụng từ và cồn từ khuyết thiếuDirect speechReported speech
Thì hiện đơn (Present simple)Quá khứ đơn (Past simple)
Thì lúc này tiếp diễn (Present continuous)Quá khứ tiếp diễn (Past continuous)
Thì lúc này hoàn thành (Present perfect)Quá khứ hoàn thành (Past perfect)
Thì thừa khứ đơn (Past simple)Quá khứ hoàn thành (Past perfect)
Thì hiện nay tại dứt tiếp diễn(Present perfect continuous)Thì quá khứ kết thúc tiếp diễn(Past perfect continuous)
Thì thừa khứ tiếp diễn(Past continuous)Thì quá khứ dứt tiếp diễn (Past perfect continuous)
willwould
cancould
must/ have tohad to
maymight

Lưu ý: Có một số trong những động từ vẫn không biến đổi khi gửi sang câu trần thuật gián tiếp: would, could, might, should, ought to 

b) biến hóa đại từ và những từ hạn định
Direct speechReported speech
Subject pronounsIhe/ she
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Object pronounsmehim/ her
youme/ us/ them
usus/ them
Possessive adjectivesmyhis/ her
yourmy/ our/ their
ourour/ their
Possessive pronounsminehis/ hers
yoursmine/ ours/ theirs
oursours/ theirs
Demonstrativesthisthe/ that
thesethe/ those
c) biến hóa trạng ngữ chỉ thời gian và khu vực chốn
Direct speechReported speech
herethere
nowthen/ at that moment
today/ tonightthat day/ that night
tomorrowthe next day
next weekthe following week
yesterdaythe previous day
the day before
last weekthe week before
agobefore

Bí quyết giúp bạn chia thì trong câu tường thuật dễ dàng nhớ

Lấy hễ từ gần công ty từ độc nhất cho sụt giảm 1 cột.

Trong bảng hễ từ bất quy tắc có 3 cột, trong đó:

Động từ làm việc cột 1 thì giảm xuống cột 2 (nhớ thêm -ed khi chưa phải là đông từ bỏ bất quy tắc)Động trường đoản cú cột 2 thì giảm thành cột 3Động từ cột 3 thêm had phía trước

VD: He is => He was – He goes => He went – He went => He had gone

Các ngôi trường hợp dưới đây thì không được sút thì đụng từ:Nói về chân lý, sự thật.Thì quá khứ trả thành.Trong câu bao gồm năm xác định.Các câu có cấu trúc sau: if only, as if, as though, wish, would rather, it’s high time, IF loại 2, 3 .

*

Bài tập áp dụng câu è thuật và đáp án

Bài 1: hoàn thành các câu sau.1. “Where is my umbrella?” she asked.=> She asked……………………………………… ………………….2. “How are you?” Martin asked us.=> Martin asked us………………………………………… ……………….3. He asked, “Do I have to vì chưng it?”=> He asked……………………………………… ………………….4. “Where have you been?” the mother asked her daughter.=> The mother asked her daughter…………………………………… …………………….5. “Which dress vày you lượt thích best?” she asked her boyfriend.=> She asked her boyfriend………………………………….. ……………………..6. “What are they doing?” she asked.=> She wanted to lớn know………………………………………. …………………7. “Are you going lớn the cinema?” he asked me.=> He wanted khổng lồ know………………………………………. …………………8. The teacher asked, “Who speaks English?”=> The teacher wanted khổng lồ know………………………………………. …………………9. “How vị you know that?” she asked me.=> She asked me………………………………………… ……………….10. “Has Caron talked lớn Kevin?” my friend asked me.=> My friend asked me………………………………………… ……………….11. “What’s the time?” he asked.=> He wanted khổng lồ know ………………………………………….. .12. “When will we meet again?” she asked me.=> She asked me ………………………………………….. .13. “Are you crazy?” she asked him.=> She asked him ………………………………………….. .14. “Where did they live?” he asked.=> He wanted to lớn know ………………………………………….. .15. “Will you be at the party?” he asked her.=> He asked her ………………………………………….. .16. “Can you meet me at the station?” she asked me.=> She asked me ………………………………………….. .17. “Who knows the answer?” the teacher asked.=> The teacher wanted lớn know ………………………………………….. .18. “Why don’t you help me?” she asked him.=> She wanted to lớn know ………………………………………….. .19. “Did you see that car?” he asked me.=> He asked me ………………………………………….. .20. “Have you tidied up your room?” the mother asked the twins.=> The mother asked the twins …………………………………………..Đáp án:

She asked me where her umbrella was.Martin asked us how we were.He asked if he had to vị it.The mother asked her daughter where she had been.She asked her boyfriend which dress he liked best.She wanted to know what they were doing.He wanted to know if I was going to lớn the cinema.The teacher wanted khổng lồ know who spoke English.She asked me how I knew that.My friend asked me if Caron had talked to lớn Kevin.He wanted lớn know what time it was.She asked me when we would meet again.She asked him if he was crazy.He wanted to lớn know where they had lived.He asked her if she would be at the party.She asked me if I could meet her at the station.The teacher wanted lớn know who knew the answer.She wanted lớn know why he didn’t help her.He asked me if I had seen that car.The mother asked the twins if they had tidied up their room.