Câu bị động là 1 trong những cấu tạo cơ phiên bản không thể bỏ qua nếu như bạn đang trong hành trình đoạt được những đỉnh cao mới trong TOEIC. Thuộc Anh ngữ Ms Hoa tìm hiểu thêm cấu trúc này nhé.

Bạn đang xem: Câu bị đông trong tiếng anh lớp 8


Để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan lại về thể tiêu cực trong giờ Anh, hôm nay, Anh ngữ Ms Hoa sẽ share kiến thức về công thức, giải pháp dùng câu thụ động một cách chuẩn xác tuyệt nhất nhé!

Unit 2: CÂU BỊ ĐỘNG ( Pasive Voice) | Anh ngữ Ms Hoa

I. Câu thụ động là gì?

Câu bị động (Passive Voice) là câu được dùng khi muốn nhấn mạnh vấn đề đến đối tượng người dùng chịu ảnh hưởng của hành vi hơn là bạn dạng thân hành động đó. Thời của động từ làm việc câu bị động phải tuân theo thời của hễ từ sống câu công ty động.

Cấu trúc câu bị động

Câu công ty động

S1

V

O

Câu bị động

S2

TO BE

PII

(Chủ ngữ + dạng của đụng từ “to be” + Động từ sống dạng phân từ 2)

Câu dữ thế chủ động ở dạng thì nào, họ chia rượu cồn từ “to be” theo đúng dạng thì đó. Chúng ta vẫn bảo đảm an toàn nguyên tắc công ty ngữ số nhiều, đụng từ to BE được chia ở dạng số nhiều... 

Ví dụ:

They planted a tree in the garden. (Họ vẫn trồng một cái cây ở vào vườn.)

S1 V O

➤ A tree was planted in the garden (by them). (Một cái cây được trồng ở trong vườn (bởi họ).) giữ ý: “By them” có thể bỏ đi vào câu.

S2 be V (PII)

Nếu là một số loại động từ tất cả 2 tân ngữ, mong nhấn mạnh vào tân ngữ nào tín đồ ta đưa tân ngữ kia lên quản lý ngữ nhưng thông thường chủ ngữ phải chăng của câu thụ động là tân ngữ con gián tiếp.

Ví dụ: I gave him a book = I gave a book to lớn him = He was given a book (by me).

*** giữ ý chung

1. Nếu S vào câu chủ động là: they, people, everyone, someone, anyone, etc => được vứt đi trong câu bị động

Ví dụ: Someone stole my motorbike last night. (Ai đó đem trộm xe thứ của tôi đêm qua)

➤ My motorbike was stolen last night. (Xe sản phẩm của tôi đã bị đem trộm đêm qua.)

2. Nếu là tín đồ hoặc thứ trực tiếp khiến ra hành động thì dùng "by", nhưng gián tiếp khiến ra hành động thì sử dụng "with"

> Tham khảo thêm:

II. Chuyển đổi câu dữ thế chủ động sang tiêu cực trong thì tiếng Anh (Tense)

Công thức chuyển câu dữ thế chủ động sang câu bị động các bạn học theo bảng sau đây nhé!

Thì

Chủ động

Bị động

Hiện tại đơn

S + V(s/es) + O

S + am/is/are + P2

Hiện tại tiếp diễn

S + am/is/are + V-ing + O

S + am/is/are + being + P2

Hiện tại hoàn thành

S + have/has + P2 + O

S + have/has + been + P2

Quá khứ đơn

S + V(ed/Ps) + O

S + was/were + P2

Quá khứ tiếp diễn

S + was/were + V-ing + O

S + was/were + being + P2

Quá khứ hoàn thành

S + had + P2 + O

S + had + been + P2

Tương lai đơn

S + will + V-infi + O

S + will + be + P2

Tương lai hoàn thành

S + will + have + P2 + O

S + will + have + been + P2

Tương lai gần

S + am/is/are going khổng lồ + V-infi + O

S + am/is/are going to + be + P2

Động từ khuyết thiếu

S + ĐTKT + V-infi + O

S + ĐTKT + be + P2

Dưới đây là cách đưa từ thể chủ động sang thể bị động cho 12 dạng thì trong giờ đồng hồ Anh. Ví dụ áp dụng với rượu cồn từ "buy" (mua) vẫn giúp các bạn có tầm nhìn tổng quan tuyệt nhất nhé:

Dạng thì

Thể nhà động

Thể bị động

Dạng nguyên mẫu

Buy ( Mua)

Bought

Dạng khổng lồ + verd

To Buy

To be bought

Dạng V-ing

Buying

Being bought

Dạng V3/V-ed

 

 

Thì hiện tại đơn

Buy

Am/is/are bought

Thì bây giờ tiếp diễn

Am/is/are buying

Am/is/are being bought

Thì bây giờ hoàn thành

Have/has bought

Have/has been bought

Thì hiện tại dứt tiếp diễn

Have/ has been buying

Have/has been being bought

Thì thừa khứ đơn

bought

Was/ were bought

Quá sản phẩm tiếp diễn

Was/were buying

Was/were being bought

Quá khứ trả thành

Had bought

Had been bought

Quá khứ ngừng tiếp diễn

Had been buying

Had been being bought

Tương lai đơn

Will buy

Will be bought

Tương lai tiếp diễn

Will be writing

Will be being bought

Tương lai hoàn thành

Will have bought

Will have been bought

Tương lai kết thúc tiếp diễn

Will have been buying

Will have been being bought

Các bước biến hóa từ câu dữ thế chủ động sang câu bị đông

Bước 1: xác minh tân ngữ vào câu nhà động, đưa thành nhà ngữ câu bị động.

Bước 2: khẳng định thì (tense) trong câu chủ động rồi vận động từ về thể thụ động như gợi ý ở trên.

Bước 3: đổi khác chủ ngữ vào câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những nhà ngữ ko xác định bạn cũng có thể bỏ qua như: by them, by people….

*

Ví dụ:

My father waters this flower every morning.

➤This flower is watered (by my father) every morning.

John invited Fiona lớn his birthday tiệc ngọt last night.

➤ Fiona was invented to lớn John"s birthday party last month

Her mother is preparing the dinner in the kitchen.

➤ The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.

*** để ý khi chuyển sang câu bị động

1. Các nội cồn từ (Động từ không yêu mong 1 tân ngữ nào) không được sử dụng ở bị động

Ví dụ: My leg hurts.

2. Đặc biệt khi nhà ngữ chịu trách nhiệm chính của hành vi cũng ko được đưa thành câu bị động.

The US takes charge (Nước Mỹ dìm lãnh trách nhiệm)

Nếu là fan hoặc đồ gia dụng trực tiếp khiến ra hành động thì sử dụng by nhưng nếu là thứ gián tiếp khiến ra hành động thì cần sử dụng with.

The bird was shot with the gun.The bird was shot by the hunter.

3. Trong một số trường đúng theo to be/to get + P2 trọn vẹn không có nghĩa thụ động mà với 2 nghĩa:

Chỉ trạng thái, trường hợp mà chủ ngữ đang gặp mặt phải.

Could you please kiểm tra my mailbox while I am gone.

He got lost in the maze of the town yesterday.

Chỉ bài toán chủ ngữ tự có tác dụng lấy

The little boy gets dressed very quickly.

- Could I give you a hand with these tires?

- No thanks, I will be done when I finish tightening these bolts.

4. Phần nhiều sự thay đổi về thời với thể đều nhằm mục đích vào cồn từ to be, còn phân từ bỏ 2 giữ nguyên.

to be made of: Được làm bởi (Đề cập đến gia công bằng chất liệu làm nên vật)

Ví dụ: This table is made of wood

to be made from: Được làm nên từ (đề cập đến việc vật liệu bị biến hóa khỏi trạng thái lúc đầu để tạo sự vật)

Ví dụ: Paper is made from wood

to be made out of: Được làm bởi (đề cập đến quá trình tạo nên sự vật)

Ví dụ: This cake was made out of flour, butter, sugar, eggs & milk.

to be made with: Được có tác dụng với (đề cập đến chỉ một trong những nhiều làm từ chất liệu làm phải vật)

Ví dụ: This soup tastes good because it was made with a lot of spices.

5. Sáng tỏ thêm về kiểu cách dùng marry và divorce vào 2 thể: chủ động và bị động.

Khi không có tân ngữ thì người Anh ưa dùng get married với get divorced vào dạng informal English.

Lulu & Joe got maried last week. (informal)

➤ Lulu và Joe married last week. (formal)

After 3 very unhappy years they got divorced. (informal)

➤ After 3 very unhappy years they divorced. (formal)

Sau marry với divorce là một trong tân ngữ thẳng thì không có giới từ: To mary / divorce smb

She married a builder.

Andrew is going to lớn divorce Carola

To be/ get married/ to lớn smb (giới từ bỏ “to” là bắt buộc)

She got married to her childhood sweetheart.

He has been married khổng lồ Louisa for 16 years và he still doesn’t understand her.

Nếu bạn có nhu cầu nhận tư vấn tham gia những khóa học của Anh ngữ Ms Hoa với Đội ngũ giáo viên giỏi trực tiếp huấn luyện và giảng dạy và giáo trình từ biên soạn chuẩn chỉnh theo format đề thi, cân xứng với từng trình độ chuyên môn của học tập viên. Chúng ta Hãy đk ngay trên Đây nhé!

III. Các dạng vào câu bị động

1. Bị động với những động từ có 2 tân ngữ

Một số đông từ được theo sau nó bởi hai tân ngữ như: give (đưa), lend (cho mượn), send (gửi), show (chỉ), buy (mua), make (làm), get (cho), … thì ta sẽ có 2 câu bị động.

Ví dụ 1:

 I gave him an apple. (Tôi đã mang lại anh ấy một quả táo.)

O1 O2

➤ An táo apple was given to him. (Một trái táo đã được trao mang đến anh ta.)

➤ He was given an táo bị cắn by me. (Anh ta đã được tôi trao cho một quả táo)

Ví dụ 2: He sent his relative a letter. 

➤ His relative was sent a letter.

➤ A letter was sent to his relative (by him)

2. Thể bị động của các động từ tường thuật

Các rượu cồn từ trần thuật gồm: assume, believe, claim, consider, expect, feel, find, know, report, say, …

S: công ty ngữ; S": nhà ngữ bị động

O: Tân ngữ; O": Tân ngữ bị động

Câu công ty động

Câu bị động

Ví dụ

S + V + THAT + S" + V" + …

Cách 1: S + BE + V3/-ed + lớn V"

People say that he is very rich.→ He is said lớn be very rich.

Cách 2: It + be + V3/-ed + THAT + S" + V"

People say that he is very rich.→ It"s said that he is very rich.

Câu nhờ vào vả với các động từ have, get, make có thể được lật sang câu tiêu cực với cấu trúc

3. Câu dữ thế chủ động là câu dựa vào vả

Câu chủ động

Câu bị động

Ví dụ

… have someone + V (bare) something

…have something + V3/-ed (+ by someone)

Thomas has his son buy a cup of coffee.→ Thomas has a cup of coffee bought by his son. (Thomas nhờ đàn ông mua 1 ly cà phê)

… make someone + V (bare) something

… (something) + be made + khổng lồ V + (by someone)

Suzy makes the hairdresser cut her hair.→ Her hair is made to cut by the hairdresser.(Suzy nhờ vào thờ làm tóc chỉnh lại mái tóc)

… get + someone + khổng lồ V + something

… get + something + V3/-ed + (by someone) 

Shally gets her husband lớn clean the kitchen for her. → Shally gets the kitchen cleaned by her husband. (Shally nhờ ck dọn giúp đơn vị bếp)

4. Câu chủ động là câu hỏi

- Thể thụ động của câu hỏi Yes/No

Câu nhà động

Câu bị động

Ví dụ

Do/does + S + V (bare) + O …?

Am/ is/ are + S" + V3/-ed + (by O)?

Do you clean your room? → Is your room cleaned(by you)?(Con đang dọn phòng chưa đấy?)

Did + S + V (bare) + O…?

Was/were + S" + V3/-ed + by + …?

Can you bring your notebook to my desk?→ Can you notebook be brought to my desk?(Em hoàn toàn có thể mang vở lên nộp đến tôi không?)

modal verbs + S + V (bare) + O + …?

modal verbs + S" + be + V3/-ed + by + O"?

Can you move the chair? → Can the chair be moved? (Chuyển mẫu ghế đi được không?)

have/has/had + S + V3/-ed + O + …?

Have/ has/ had + S" + been + V3/-ed + by + O"?

Has she done her homework? → Has her homeworkbeen done (by her)? (Con bé xíu đã làm bài xích tập dứt chưa?)

5. Thụ động với những động từ chỉ quan tiền điểm, ý kiến

Một số rượu cồn từ chỉ quan tiền điểm chủ kiến thông dụng là: think/say/suppose/believe/consider/report…(nghĩ rằng/nói rằng/cho rằng/tin rằng/xem xét rằng/thông báo rằng….)

Ví dụ:

People think he stole his mother’s money. (Mọi fan nghĩ anh ta đem cắp tiền của bà bầu anh ta.)

➤ It is thought that he stole his mother’s money.

➤ He is thought to lớn have stolen his mother’s money.

Xem thêm: Bạn Đang Làm Gì Dịch Sang Tiếng Anh, In English

6. Bị động với các động từ chỉ giác quan

Các động từ giác quan tiền là các động từ chỉ nhận thức của con người như: see (nhìn), hear (nghe), watch (xem), look (nhìn), notice (nhận thấy), ….

S + Vp + Sb + Ving. (nhìn/xem/nghe… ai kia đang làm cho gì)Ai đó tận mắt chứng kiến người khác làm cái gi và chỉ thấy một trong những phần của hành động hoặc 1 hành động đang diễn ra bị 1 hành động khác xen vào.

Ví dụ:

- He watched them playing football. (Anh ta nhìn thấy họ đã đá bóng.)

➤ They were watched playing football. (Họ được nhìn thấy đang đá bóng.)

Cấu trúc : S + Vp + Sb + V. (nhìn/xem/nghe ai đó làm gì)Ai đó chứng kiến người khác làm cái gi từ đầu đến cuối.

Ví dụ:

- I heard her cry. (Tôi nghe thấy cô ấy khóc.)

➤ She was heard khổng lồ cry. (Cô ấy được nghe thấy là đã khóc.)

7. Câu chủ động là câu mệnh lệnh

- Thể khẳng định:

Chủ động: V + O + …Bị Động: Let O + be + V3/-ed

Ví dụ: Put your pen down → Let your pen be put down. (Bỏ cây bút xuống)

- Thể tủ định:

Chủ động: Do not + V + O + …Bị động: Let + O + NOT + be + V3/-ed

Ví dụ: vày not take this item. → Let this item not be taken. (Không lấy sản phẩm này)

IV. Bài xích tập về câu bị động

Để rèn luyện kỹ năng và kiến thức thể tiêu cực trong tiếng Anh chúng ta đã học tập ở trên. Hiện thời các bạn cùng làm một trong những bài tập sau cùng hãy kiểm soát lại đáp án bài bác tập đã có tác dụng ở phía dưới nhé! ( lưu ý: không xem đáp án trước khi làm bài xích tập)

Bài 1: gửi câu sau quý phái câu bị động

1. John gets his sister to lớn clean his shirt.

2. Anne had had a friend type her composition.

3. Rick will have a barber cut his hair.

4. They had the police arrest the shoplifter.

5. Are you going khổng lồ have the shoemaker repair your shoes?

6. I must have the dentist kiểm tra my teeth.

7. She will have Peter wash her car tomorrow.

8. They have her tell the story again.

Bài 2: cho dạng đúng của đụng từ trong ngoặc

1. Toshico had her car (repair) .............. By a mechanic.

2. Ellen got Marvin (type) ..................her paper.

3. We got our house (paint) .................. Last week.

4. Dr Byrd is having the students (write ) ................... A composition.

5. Mark got his transcripts (send)................... To the university.

6. Maria is having her hair (cut) ......................... Tomorrow.

7. Will Mr. Brown have the porter (carry)...........................his luggage lớn his car?

V. Đáp án

Bài 1:

1. John gets his shirt cleaned.5. Are you going to have your shoes repaired?
2. Anne had had her composition typed by a friend.

6. I must have my teeth checked.

3. Rick will have his hair cut.7. She will have her oto washed tomorrow.
4. They had the shoplifter arrested.8. They have the story told again.

Bài 2:

1. repaired5. sent
2. lớn type6. cut
3. Painted7. carry
4. write 

Nếu các bạn muốn học TOEIC nhớ rằng tham khảo những thông tin sau: 

 

*

 

NẾU BẠN QUAN TÂM ĐẾN CÁC KHÓA HỌC TOEIC, CẦN SỰ TƯ VẤN CỦA CÔ, HÃY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TẠI ĐÂY NHÉ: