5

Số hữu tỉ là số viết được bên dưới dạng phân số( dfracab ) với (a, b in mathbbZ), (b eq 0).


Bạn đang xem: Căn bậc 2 có phải là số hữu tỉ không

Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là(mathbbQ)

✍ lấy một ví dụ 1:

(1,5) là một trong những hữu tỉ vì (1,5=dfrac32)


*

*

Xem thêm: Tra Từ Hồn Nhiên Tiếng Anh Là Gì ? Dịch Sang Tiếng Anh Hồn Nhiên Là Gì

Mọi số nguyên( a eq 0) những là số hữu tỉ

(a=dfraca1), (a eq 0)

Hầu hết hầu như số ta sử dụng từng ngày đều là số hữu tỉ

SốPhân sốSố hữu tỉ
5/1
1.255/4
.0011/1000
−0.2-2/10
0.111...1/9
( pi )?Không

Số( pi ) không hẳn là số hữu tỉ vày nó không màn biểu diễn được dưới dạng phân số( dfracab ) với (a, b in mathbbZ), (b eq 0)


*

⚠ lưu giữ ý: khi viết số hữu tỉ bên dưới dạng phân số, chủng loại số phải luôn khác 0

Ta chẳng thể viết ( dfrac70 )


*